سه کتاب مرجع انگلیسی در مورد ورمی کمپوست و پرورش کرم زباله خوار | kowsarshop
دسته بندی

Share

» :: سه کتاب مرجع انگلیسی در مورد ورمی کمپوست و پرورش کرم زباله خوار
دسترسی به کتاب های انگلیسی ما را با جزئیات فنی پرورش کرم زباله خوار و تولید کود کرم بیشتر آشنا می سازد.
در اینجا سه کتاب پرفروش و معروف در زمینه فناوری ایجاد مزرعه تولید کود کرمی و پرورش کرم زباله خوار معرفی می شود.
کتاب اول:
ایجاد مزرعه کرم ( تولید کمپوست در منزل با فناوری ورمی کمپوست) نوشته جیسون جانز است.
کتاب دوم:
فناوری ورمی کالچر نوشته ادواردز ـ آرانکون ـ شرمن می باشد.
کتاب سوم:
معرفی کرم های خاکی برای مبتدیان نوشته فرانک راندال است.

خرید و دانلود محصول

1395/01/23
تولید کمپوست در منزل , دانلود کتاب انگلیسی ورمی کمپوست , ورمی کالچر فناوری , معرفی کرم های زباله خوار , آموزشی
تعداد کتاب های انگلیسی : 3 عدد | فرمت کتاب ها : epub | نرم افزار خواندن کتاب ها : موجود است |