دسته بندی

Share

» :: فیلم دوبله فارسی مبانی چهره خوانی چینی همراه با کتاب فارسی
فیلم دوبله فارسی مبانی چهره خوانی چینی

همراه با کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی مرجع

با دیدن این فیلم در می یابید

حقایق فراوانی را می توان در سکوت و از روی چهره افراد با ضریب درستی حیرت انگیزی تخمین زد.

خرید و دانلود محصول

1395/07/22
چهره خوانی فارسی , فیلم دوبله فارسی چهره خوانی , چهره خوانی کوثرپرداز