دسته بندی

Share

» :: کتاب جامع فارسی پرورش گل های آپارتمانی
کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی ببه صورت ساده به آموزش نحوه نگهداری و پرورش گیاهان و گلهای آپارتمانی پرداخته است و چون برای آموزش و پرورش طراحی شده همه اشخاص می‌توانند از آن استفاده کنند این کتاب از چندین بخش تشکیل شده است که در بخش اول به مواردی کلی پرورش گلهای آپارتمانی پرداخته است و در بخش های بعدی در هر بخش روش پرورش یک گیاه آپارتمانی را آموزش داده است.

از ویژگی های این کتاب به شرح زیر است:
1- تفاوت گیاهان آپارتمانی با غیر آپارتمانی
2- نیاز آبی گیاهان مختلف و نوع آب مورد نیاز گیاهان و گلهای آپارتمانی
3- نیاز نوری هر گیاه و مکان مناسب آن در آپارتمان
4- نحوه نگهداری گل ها و نوع خاک مورد نیاز هر گیاه و PH  آن
5- آفات وبیماری های گیاهان آپارتمانی
6- روش های تکثیر گل های آپارتمانی
7- نحوه‌ی پرورش گیاهان آپارتمانی مانند انواع کاکتوس‌ها ، سجافی ها، نخل ها، یوکا،سانسوریا، فیکوس، کروتون،انواع شیپوری‌ها و.... را آموزش داده است. خرید و دانلود محصول

1395/07/16
گیاهان آپارتمانی , پرورش گیاهان تزئینی , گل های آپارتمانی , نحوه پرورش گیاهان آپارتمانی , پرورش انواع کاکتوس , آموزشی
تعداد صفحات : 272 |